Ekipmanın kullanacağı projedeki platformun doğal frekansları ve uyarım frekanslarının belirlenmesi ve rezonans bölgelerini gösteren ‘Campbell Diagramının’ hesaplanması.

 

MSC Adams MBD analiz programı ile ekipmanın modellenmesi, yataklama frekanslarının, statik-dinamik deplasmanların ve şok cevabının hesaplanması.

Platformda ekipmanların bağlanacağı farklı bölgeler için empedans ve titreşim seviyesi ölçümü ve uygun rijitliktekte TDS elemanı seçimi

Uygulama Örnekleri